PRONIX uznává a respektuje zásady ochrany osobních zájmů jednotlivců související s osobními údaji, které jsou nám poskytnuty.

Jak sbíráme osobní údaje?

Osobní údaje, které nám poskytnete, sbíráme prostřednictvím Kontaktního formuláře na našich webových stránkách. Můžeme také shromažďovat osobní informace z jiných zdrojů, a to jak uvnitř, tak vně společnosti.

Po kliknutí na odkazy uvedené na našich stránkách, které vedou na webové stránky třetích stran (například stránky, které nejsou pod naší kontrolou), bude ochrana osobních údajů podléhat zásadám třetích stran. Ačkoli podporujeme ochranu soukromí na Internetu, PRONIX nemůže být odpovědný za činy související s webovými stránkami třetích stran. Doporučujeme vám přečíst si zveřejněné prohlášení o ochraně osobních údajů jakékoli stránky, kterou navštívíte, ať už jste odkázáni na tuto stránku z našeho webu nebo si je prohlížíte sami.

Jaké osobní údaje sbíráme?

Kontaktní formulář sbírá osobní informace k vaší identifikaci jménem, adresou, tel. číslem a emailovou adresou a shromažďuje tyto detaily v kontaktech společnosti PRONIX.

Jakým způsobem používáme tyto osobní údaje?

Osobní údaje, které sbíráme prostřednictvím Kontaktního formuláře, shromažďujeme pouze pro účely vyřízení vašeho dotazu či poptávky.

Jak chráníme osobní údaje?

PRONIX využívá přiměřená opatření k ochraně osobních informací před ztrátou, manipulací, falšováním, neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním kteroukoli stranou uvnitř nebo vně naší společnosti.

Budeme zveřejňovat osobní údaje, které shromažďujeme?

Osobní údaje můžeme poskytnout jen tehdy, kdy je nutné odpovědět na váš dotaz a pro splnění účelů Kontaktního formuláře. V každém případě osobní údaje poskytujeme pouze těm, kteří mají legitimní obchodní důvod k přístupu k těmto informacím. Bez ohledu na výše uvedené oznámení, poskytneme osobní údaje jen v případě, kdy je zveřejnění požadováno nebo povoleno zákonem.

Jak se mohu dostat ke svým osobním údajům?

Na vyžádání a při uspokojivém prokázání totožnosti mohou mít jednotlivci přístup k osobním údajům, které již byly prostřednictvím formuláře poskytnuty. PRONIX uchovává poskytnuté osobní údaje jen tak dlouho, jak je třeba pro splnění vašeho požadavku a potřebné návaznosti, a jinak, jak je stanoveno zákonem.

Váš souhlas

Poskytnutím osobních údajů nám dáváte souhlas ke shromažďování a využívání osobních údajů v souladu s účely popsanými v tomto prohlášení.

Kde mohu získat další informace o tomto prohlášení?

Můžete se obrátit na správce webu telefonicky.

Co se stane, když se prohlášení o ochraně osobních údajů změní?

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně soukromí. Změní-li se obsah prohlášení, promítnou se změny i na této stránce. Použitím Kontaktního formuláře po uveřejnění aktuálních změn zásad ochrany osobních údajů budete demonstrovat svůj souhlas s těmito změnami.

Web Analytics

Následující cookies jsou součástí nástroje pro analýzu našich webových stránek Google Analytics a jsou plně anonymizovány. Data z webových analýz nám umožňují monitorování funkčnosti našich webových stránek a jejich zlepšování.

__utma, __utmb, __utmc, __utmz: tyto cookies jsou používány nástrojem Google Analytics pro účely analýzy webových stránek.

Mapy Google

Pro naši stránku s lokalizací provozovny používáme aplikaci Mapy Google. V rámci této funkce jsou používány následující soubory cookie:

NID, PREF: tyto soubory cookie jsou používány aplikací Google pro ukládání uživatelských preferencí a informací při prohlížení stránek využívající Mapy Google.

 

PRONIX s.r.o.

Office park Hloubětín, budova D, Poděbradská 55/88, 198 00 Praha 9

Tel:+420 284 810 258–9, Fax: +420 266 314 117, pronix@pronix.cz, www.pronix.cz

Společnost se sídlem Praha 3, U Kněžské louky 28 č.p. 2145, PSČ 130  00, je vedena u Městského soudu

v Praze - oddíl C, vložka 14430, IČ: 48027944, DIČ: CZ48027944.